Büyümeyen Türkçe Karakterler

Programlama ile ilgilenen herkes Türkçe karakterlerle ilgili bir sıkıntı kesin yaşamıştır. Bu sıkıntı genellikle Türkçe karakterleri görüntülerken ya da büyük/küçük harf durumunu değiştirirken yaşanıyor. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi Swift’te String class‘ımız harfleri değiştirmek için hazır method’lara sahip.

Ama harfleri değiştirirken method‘a parametre sokmazsak varsayılan olarak cihazın dilini baz alıyor. Eğer kullanıcımızın cihazı İngilizce’yse “istanbul” kelimesini büyük harf yaptığımızda “ISTANBUL” oluyor. Bu gibi hatalardan kaçınmak için harfleri değiştirirken hangi dil olduğunu explicitly belirtmek gerekiyor. Bunu da aşağıdaki örnekte olduğu gibi method’umuza “with:” isimli parametre olarak “tr” identifier ile Locale (eski adı ile NSLocale. Swift 3’te bütün NS (NextStep) ön ekleri kaldırıldı.) class‘ından oluşturduğumuz değişkenimizi sokarak yapıyoruz.

1 Yorum Büyümeyen Türkçe Karakterler

  1. omer

    Stringlerde localizedCapitalized, localizedLowercase, localizedUppercase kullanılması önerilir device local diline göre otomatik yapar 😉

    Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir